Spolupráce na záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“

Cyklisté projiždějící přes rozcestí Nad Zouvalkou
18. 05. 2018

Během doposud monitorovaného období byla nejvyšší návštěvnost v rámci Přírodního parku Podkomorské lesy zjištěna na červeně značené trase vedoucí kolem Brněnské přehrady k rozcestí Nad Zouvalkou. Za 9 měsíců monitoringu zde bylo zjištěno téměř 34 tisíc průchodů a průjezdů návštěvníků. Hodnoty přesahující 30 tisíc záznamů byly naměřeny také na modře značené trase vedoucí od Ríšovy studánky do Horákova Žlebu. Obě tyto trasy jsou využívány jak cyklisty, tak pěšími turisty a běžci.